Skip to content
Diana Polis
Diana Polis

Diana Polis

Na mijn studie psychologie heb ik, Diana Polis, een hele tijd binnen de 2de lijn gewerkt (tegenwoordig de gespecialiseerde ggz genoemd). Dit heeft mij de gelegenheid gegeven ervaring op te doen met een grote diversiteit aan vraagstukken; je mag wat langer met iemand optrekken en gaat vaak meer de diepte in. Ik heb dat als een voorrecht ervaren.

Ik ben regulier geschoold (psychodynamische therapie, directieve therapie, cognitieve gedragstherapie, systemisch werken) en in de complementaire sector (reading en healing). Naast de gebruikelijke wijzen van onderzoek en behandeling, zijn daar dus ook de meer intuïtieve methodieken bij gekomen. Ik heb nu 2 soorten ‘laatjes’ in mijn hoofd, waar ik uit kan putten. 

Ik heb een aantal jaren reading-trainingen gegeven, maar de laatste paar jaar ligt de focus op voorlichting/ begeleiding bij hoogsensitiviteit en begeleiding bij chronisch trauma en identiteitsontwikkeling.

Voor dat laatste heb ik mij geschoold in de methodiek van de Duitse psycholoog en wetenschapper Franz Ruppert, gebaseerd op meergenerationele psychotraumatologie. Hij noemt zijn methode Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie (IoPT). 

Zowel in verband met mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging (NVPA) als voor de IoPT neem ik regelmatig deel aan een intervisiegroep (intercollegiaal overleg). 

Door alle scholing en mijn persoonlijke ervaringen zijn de reguliere en alternatieve methodes op een heel organische manier geïntegreerd tot één geheel. Over mijzelf als persoon krijg ik in evaluaties woorden terug als: respectvol, veel gevoel voor humor, nuchter, zacht, helder en praktisch.
In het dagelijks leven ben ik getrouwd; ik heb 2, inmiddels volwassen, zoons. Ik houd ervan om veel buiten te zijn, in groene natuur of aan zee. Voor mij is koken een creatieve bezigheid die mij ontspant. Daarnaast ben ik dol op lezen.
Periodes van ziek zijn of zoekende zijn hebben mij veel geleerd en hebben mij mede gemaakt tot wie ik nu ben.

Diana 2021 (2)

Registraties

 

 

NVPA reg.nr.101358
RBCZ reg.nr. 20468R
SRNO lidmaatschap, reg. nr. 2289 (MBK afgerond in december 2015)
SCAG lidmaatschap, reg. nr 10905 

De praktijk is in het bezit van AGB-codes. Deze staan niet meer op de site i.v.m fraudegevoeligheid. Deze codes zijn uiteraard opvraagbaar. 

BTW nr. 001173381B34
KvK Amersfoort nr. 32099117

Privacy, vertrouwelijkheid en klachten

 

 

De praktijk is gehouden aan de de code van de RBCZ ( ondergebracht in een onafhankelijke stichting: Stichting TCZ) en die van de NVPA.

Deze codes omvatten regels ten aanzien van privacy en vertrouwelijkheid en van professionaliteit en integriteit.

In geval van een klacht maak ik graag een afspraak om het probleem uit te praten. Mocht dit niet naar tevredenheid gebeuren, kunt u zich wenden tot de SCAG.

Dit is een onafhankelijke geschillencommissie voor de zorg. Cliënten hebben, op grond van de Wkkgz, recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en bij het zoeken naar een oplossing. 

PRIVACYVERKLARING

Waarom de naam LYNX?

 

 

In het sjamanisme wordt wel gezegd dat als je achter een geheim wilt komen, je de kracht van de lynx aan moet roepen. Hij kan door Tijd en Ruimte gaan en kan overal achter komen. Helaas krijgen we de lynx niet zo makkelijk aan de praat; hij zwijgt liever…..

Slechts door zijn respect te verdienen, kunnen we worden ingewijd. Hij kan je iets leren over persoonlijke kracht en je weer met jezelf in verbinding brengen.

Door stil te worden en onszelf te respecteren krijgen we wellicht de antwoorden die we zolang hebben gezocht en die we zo graag willen….

Lynx | Praktijk voor begeleiding bij HSP