Skip to content
Hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit

 Hoogsensitiviteit

Wat is het en wanneer ben je eigenlijk hoogsensitief? Hieronder staan de belangrijkste kenmerken en klachten beschreven. Zie hiervoor ook de HSP test.

Hoogsensitiviteit is een verzameling specifieke kenmerken. Het is een normale variant binnen een populatie; een variant die in de evolutie boven is komen drijven, omdat hij helpend is gebleken bij de overleving van de soort: bij meer dan 100 diersoorten is door biologen inmiddels hoogsensitiviteit vastgesteld. Dus als mens zijn we maar één van de vele diersoorten die dit kenmerk bezitten. 

Bij alle diersoorten en bij de mens is dezelfde verdeling: 15%-20% is hoogsensitief en het is altijd 50% man(nelijk) en 50% vrouw(elijk).
Uit metingen (bv EEG of een MRI-scan) blijkt de oorsprong van de verschillen neuropsychologisch van aard; de prikkeldrempel ligt bijvoorbeeld lager  en informatie wordt veel uitgebreider verwerkt. (waardoor mogelijk gevaar eerder wordt opgemerkt).

Er wordt op dit moment veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit en je zou kunnen spreken van voortschrijdend inzicht in deze materie. 

Hoogsensitiviteit is in ieder geval GEEN stoornis. Wel kan het (forse) klachten geven, die gelukkig makkelijk te verhelpen zijn. Binnen de praktijk gebeurt dit door goede uitleg, voorlichting en training van een leefstijl die beter bij je past. 

 Kenmerken
HSP

 

 • er is neurologisch sprake van een lagere prikkeldrempel (zichtbaar op een EEG)
 • de aandacht is van nature naar de omgeving gericht en niet zozeer op zichzelf
 • informatie wordt door de hersenen uitgebreider verwerkt (zichtbaar op een MRI-scan)
 • er is een 4de vorm van overlevingsstrategie, nl het waarnemen/observeren. (naast vluchten, vechten of  bevriezen)  Zich uitend in:                                                                                     

 • heel makkelijk stemmingen van anderen aanvoelen
 • heel gevoelig zijn voor sferen en stemmingen
 • indrukken opzuigen als een spons, zitten daardoor eerder ‘vol’
 • snel zorgzaam zijn voor anderen
 • veel oog hebben voor detail en subtiliteiten
 • vaak heel creatief zijn
 • perfectionistisch zijn
 • meer dan gemiddeld behoefte hebben aan stilte en rust

 Klachten

 

 • sneller moe zijn dan anderen
 • gevoeliger voor stress dan de gemiddelde ander
 • klachten van een burn-out of oververmoeidheid
 • regelmatig overspoeld worden door emoties
 • (langdurig) lichamelijke en psychische klachten
 • zich slecht kunnen afgrenzen voor de problemen van een ander
 • letterlijk een klacht overnemen: de persoon naast je heeft hoofdpijn en een kwartier later heb jij hoofdpijn. Wie heeft er nu hoofdpijn? Van wie is eigenlijk deze hoofdpijn? Dit type verwarring is voor menig HSP-er vertrouwd

 Aanbod

 

 

Er zijn inmiddels meerdere collega’s in de regio en online programma’s die helpen bij klachten als het alleen gaat om hsp-klachten. Mocht je, om wat voor reden dan ook, een begeleidend individueel traject willen bij mij dan ben je van harte welkom.

Ik heb een soort blauwdruk voor de aanpak van de klachten. Dit is een combinatie van psycho-educatie, oefeningen en trainen van een nieuwe leefstijl. We bepalen samen hoe deze begeleiding eruit moet gaan zien. Een aanpak op maat voor jouw specifieke vragen of problemen.

Daarnaast is er altijd ruimte voor andere vragen dan die over hsp. 

Boekentips

 

 

Elke van Hoof:
Eerste hulp bij hoogsensitiviteit
Stress en burnout 

Elaine Aron:
Hoogsensitieve personen 
Het hoogsensitieve kind 

Susan Marletta-Hart:
Voluit leven met hooggevoeligheid
Ik ben moeder 

Over en voor kinderen: 

Esther Bergsma:
Hoogsensitieve kinderen (praktische leidraad voor ouders en professionals)

Janneke van Olphen
Het hooggevoelige kind met een sterke wil
Draakje vurig
Draakje vurig op school

Eline Snel
Stil zitten als een kikker (mindfulness voor kinderen)