Traumaverwerking | Lynx | Praktijk voor begeleiding hoogsensitiviteit | Leusden | Amersfoort
Traumaverwerking | Lynx | Praktijk voor begeleiding hoogsensitiviteit | Leusden | Amersfoort

Oud zeer

(Oud) zeer is het gevolg van overweldigende of traumatische ervaringen, die nog niet verwerkt  zijn. Soms is dit een concreet a aanwijsbare gebeurtenis, maar het kan ook zijn dat je wel klachten hebt, maar de oorzaak niet goed te benoemen is. Er is dan vooral veel verwarring en onzekerheid.

Soms heb je zelf iets overweldigends meegemaakt, soms hebben ouders onverwerkte traumatische ervaringen, die ook op jou blijvende invloed hebben gehad. 

Er kan een permanent gevoel van onveiligheid en stress zijn. Je kunt gepest of misbruikt zijn; het kan zijn dat ouders een ernstig verlies hebben geleden dat nooit echt een plek heeft gekregen.

Dit alles veroorzaakt innerlijke verdeeldheid. Je kunt niet goed kiezen, je voelt je verscheurd door meerdere loyaliteiten of je voelt je geblokkeerd. Het gevolg zijn lichamelijke en/ of psychische klachten.

Voor hoogsensitieve mensen geldt, dat ze extra gevoelig zijn voor subtiele signalen en het innerlijk verdeeld zijn. Er is vaak een groot gevoel van noodzaak oud zeer op te ruimen.  

Franz Ruppert methode/

meergenerationele

psychotraumatologie

Ik heb als psycholoog lang gezocht naar een manier om pijnlijke, soms hele oude, ervaringen in de kern aan te kunnen pakken. Een manier, die het tempo en de draagkracht van betrokkene respecteert, die een veilig kader biedt en die haalbaar is voor een grotere groep mensen.

Ik heb die gevonden in het model en de methodiek van de Duitse hoogleraar psychologie en wetenschapper Franz Ruppert. Deze is gebaseerd op theorieën over vroege hechting en het ontstaan van trauma. De methode werkt met behulp van een opstelling. Soms wordt dit een Interactieve Zelf Resonantie genoemd. 

Tijdens de opstelling worden de verschillende delen van jezelf (die vaak met elkaar strijden in jou) letterlijk zichtbaar en kunnen ze voor het eerst een dialoog aan met elkaar. Ik zal de verschillende innerlijke delen representeren. Zo wordt duidelijker, wat de achterliggende oorzaken van jouw belemmeringen zijn. Ze gaan van onbewust naar bewust en worden dus toegankelijk voor je. Op die manier wordt stap voor stap de innerlijke verdeeldheid minder tot alles kan integreren als één geheel binnen in jezelf. Er zijn meestal meerdere opstellingen nodig om tot deze integratie te komen. Meer informatie over de methodiek hier.

Op dit moment bied ik de methodiek alleen individueel aan, maar het is de bedoeling dat in  de toekomst dit ook in een groep kan.

Iedere vraag kan opgesteld worden. Het kan over van alles gaan: familie, gezin, werk, iets in jezelf, of een fysieke klacht.