HSP, moeheid en voeding

Deze keer wil ik aandacht vragen voor de fysieke vage klachten die hsp-ers vaak hebben. In dit geval voor een klacht als moeheid. Ik hoor regelmatig ‘ik ben sneller moe dan een ander’ of ‘ik kan soms ineens zó moe zijn en dan snap ik niet waardoor het komt’..

Als we de klacht moeheid onder de loep nemen dan zijn er meerdere mogelijke oorzaken te noemen: teveel zintuiglijke prikkels (geluid, beelden), te volle agenda, chronische stress door onverwerkte ervaringen, maar ook bijvoorbeeld door een allergische reactie.  (Ik laat ziektes hier buiten  beschouwing; ik heb het hier over schijnbaar onverklaarbare moeheid).

Hoogsensitieve mensen hebben neurologisch een lagere prikkeldrempel en dat is zowel voor prikkels van buitenaf als van binnenuit, zoals voeding. Het lichaam is ‘sensitiever’, scherper afgesteld als het ware, en overreageert dus ook sneller. Een allergische reactie is een overreactie van het lichaam op een gewone prikkel (zoals appel, melk, tarwe).

Mensen gaan zich vaak onzeker voelen wanneer er iets is dat ze niet kunnen verklaren. ‘Mijn lijf werkt nooit mee’ of ‘Ik snap het niet, ik doe er toch alles aan’… met andere woorden, het is frustrerend wanneer je alsmaar moe blijft en je snapt het niet.

Doorvragen op eten, eetgewoontes, stoelgang en de kwaliteit daarvan helpt om een mogelijke allergie op het spoor te komen. Een hele wisselende kwaliteit van ontlasting kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn.

Wanneer je zelf twijfelt houd dan eens een tijd een soort dagboekje bij van wat je gegeten hebt en de reacties daarop. Onderdeel van de checklist kan zijn:

  • hoeveel energie heb ik na deze maaltijd
  • klachten, zoals – buikpijn, – onregelmatigheid in de stoelgang of  – ‘zomaar’ plotseling héél moe.
  • Waren er op deze dag andere dingen, die de klachten ook  (volledig!) zouden kunnen verklaren?

Het is de moeite waard dit goed te onderzoeken, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling.

Ik heb al veel mensen enorm zien opknappen door niet alleen leefstijl of eventuele psychische problemen aan te pakken maar ook oog te hebben voor eventuele lichamelijke oorzaken.

 

Verder start op 18 oktober weer een Hoogsensitief … en nu?  

Het gaat om 6 x een donderdag avond van 19.30 – 21.30 uur.

Thema’s die altijd aan bod komen zijn:

– wat is hsp en kenmerken          – assertiviteit & hsp

– perfectionisme & hsp                 – hoe neem ik meer regie

 

Iedereen een goede start van het nieuwe seizoen toegewenst en wellicht tot ziens!